من اهل کمربند ایمنی بستن نبودم
نه اینکه جونمو دوست نداشته باشما، ولی کلا بعضی کارا رو مخ آدمه
اما یه وقتی با خودم فکر کردم اگر به خاطر کمربند ایمنی نبستن بمیرم
اون دنیا علاوه براینکه باید درباره ی این بازی کردن با جونم جواب بدم، یه چیز دیگه ای هم هست که باید در موردش جواب پس بدم و اون تنمو می لرزوند
اونم اینکه من هم یه عدد به آماری اضافه کردم که ازش برای تحقیر جامعه ی اسلامی استفاده میشه
و کمک کردم به کسایی که امثال این آمارها رو با ادعای مسئولیت ناپذیری و بی فرهنگی مسلمونا تو بوق و کرنا میکنن

پ ن: خیلی چیزا هست که فکرشو نمیکنیم اما یه وقت پاپیچمون میشه