مسافرت چند روزه و دسترسی نداشتن به اینترنت جای خودش
این امکان پست پیامکی هم جای خودش
واقعا اگر نظرات رو هم برامون پیامک میکردن واقعا عالی میشد!!
نه که پر توقع باشماااا
اصلا
شما که زحمت میکشید، اگر جواب نظرها رو هم بشه پیامکی داد دیگه خیلی بهتر میشه
مرسی!!
_________________

پ ن: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمیگیرد/ ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمی گیرد