بعد از چند ماه که دوست داشتم این آهنگ رو گوش بدم اما پیداش نمیکردم، امروز تونستم پیداش کنم

زیاد اهل آهنگ نیستم اما بعضی آهنگا یه حس خاصی بهم میده

یکیش همینه

بمون