واقعا توی این برهه از زندگیم احساس میکنم تغییرات پایه ای داره به وجود میاد
تغییرات محل زندگی و  سبک جدید زندگی مجردی و تغییرات شغلی سریع و متفاوت در کنار تغییرات عقیده ای و فکری که دارم تجربه میکنم
 نمیدونم به کجا قراره این ها ختم بشه، اما واقعا کمی آرامش نیاز دارم
کمی به یه چیزای خاصی نیاز دارم که سرعتم رو کم کنه

شاید بیشتر از اینکه احساس خستگی داشته باشم ، احساس حیرت و ول بودن و رها بودن میکنم
چیزی که به کمکم میاد که امید داشته باشم توکله
اگر توکل نبود اوضاع ما هم قمر در عقرب بود!!