عاشقانه های یک مرد:

مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، و هل یرحم العبد الا المولا ؟پ ن: ای کاش این عاشقانه ها را با صدای خودت می شنیدم!

پ ن: چگونه کسی این جملات را از زبان تو شنیده و ایمان نیاورده؟