بعضیا رو که میبینی دائما دارن صحبت میکنن!

بابا یه دقه بذار فک بالا و پایینی با هم آشنا بشن!


صد رحمت به رادیو حداقل مجریاش سعی میکنن در مورد یک موضوع خاص صحبت کنن!

حداقل گاهی به فکر خسته شدن گوش مخاطبشون هستن!


ولی این موجودات که اغلب هم زن تشریف دارن به شدت اهل غر زدن و بحث های بیهوده هستن

صدالبته در این شکی نیست که مردهای این تریپی بیشتر رو مخ اسکی میرن!!!


یه وقتی هست اصلا دوست داری با طرفت صحبت کنی، بگی بهش « چه خبر، یه چیزی بگو»! سوال پیچش کنی که به حرف بیاد یا نه حتی یه مسافت طولانی رو بکوبی بری که فقط از نزدیک باهاش هم صحبت بشی (یه همچین دوستهایی هم داریما!)


اما یه وقتی هست که از اظهار فضل ها و سخنرانی های طرفت در موضوعات مختلف علمی فرهنگی هنری سیاسی معنوی عرفانی فلسفی خانواده روانشناسی ورزشی اجتماعی حوادث طنز هجو مذهب ادبیات و ... نمیدونی به کجا فرار کنی!

یکی نیست بگه خفمون کردی با این زکات علمت!! سیر شدیم به خدا!


اهل منطق هم که ماشالله تا دلت بخواد! خدا نکنه که به ستوه بیای و بخوای نظر مخالفت رو به زبان بیاری!

Hey! Shut Up Please