همیـشه از نـگاه تو بـا تــو عبــور میـــکنــم                از اینکه عاشق توام حس غـرور می کنـمدوبـاره بــا سلام تـــو تــازه ی تـازه میشوم               بـا نفس ساده ی تــو غرق ترانه میـشـوم


بـــا تــــو ستـاره مـی شـوم بـــــا تــــو ستــاره مــی شوم بــــــا تـــــــو ستــــاره مـــی شـــــوم


بـــا تــــو ستـاره مـی شـوم بـــــا تــــو ستــاره مــی شوم بــــــا تـــــــو ستــــاره مـــی شـــــوم


از سایه های ملتهب همیـشـه میگریخـتـم               با رفتن تو هر نفس بغـض دوباره میــشـوم


ناجی شام شوکران با دل عـاشقم بـــمان              به حرمت حضـور تو چون تو یگـانه میــشوم


خانه به خانه دیدمت همچو فسانه دیدمت              خانه به خانه دیدمت همچو فسانه دیدمت


بـــا تــــو ستـاره مـی شـوم بـــــا تــــو ستــاره مــی شوم بــــــا تـــــــو ستــــاره مـــی شـــــوم ...


بـــا تــــو ستـاره مـی شـوم بـــــا تــــو ستــاره مــی شوم بــــــا تـــــــو ستــــاره مـــی شـــــوم ...