تجربه ثابت کرده هیچ کپی ای برابر اصل نیست!


یعنی اگر دل به یه چیزی بدی، و گمش کنی! یه عمرم که دنبال مثلش باشی ، عمرا پیدا کنی!


هیچ کدومشون مثل اون اصلیه نمیشن!


هرچقدر بگردی فقط سرخورده تر میشی!


جنس کپی هرچقدرم خوب باشه، هرچقدرم بهتر باشه، باز اون چیزی نیست که تو میخوای! اون چیزی نیست که تو انتظار داری!


راه حلش اینه که دنبال یه اصل دیگه باشی! محدودیتای ذهنتو برداری و ازون اصلی دل بکنی! نگاهتو باز کنی و دنبال یه جنس اریجینال جدید باشی! ( اما مگه میشه به این راحتیا ؟؟ )


والا ...