یادش بخیر اولین باری که رفتم شیراز و رفتم سر مزار خواجه

اون موقع خیلی باهاش رفیق بودم!


هنوز نرسیده بودیم سر مزارش، تفال زدم...مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم

طایر قدسم و از دام جهان برخیزم

 به وفای تو که گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات

کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم

 گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر

تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

 روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم