یک وقتی که تازه به وجود خدا پی برده بودم...

و دنبال دین می گشتم و راجع به اسلام تحقیق می کردم...

یک نکته ای همیشه در نظرم بود...

اونم اینکه اگر در این محیط اسلامی به دنیا نیومده بودم و با اسلام آشنا نشده بودم، شاید هیچ وقت به دنبال حقیقت نمی گشتم!!

البته در هر نقطه ی دیگه ای از زمین که بودم، سوالات زیادی برام پیش میومد، اما مطمئنم هیچ چیزی مثل اسلام من رو به اینکه بدون ترس جواب هام رو پیدا کنم، ترغیب نمی کرد!

جوری که به من اجازه ی شک کردن داد، اجازه ی جدا شدن داد... و به تفکر دعوت کرد ...  و به من اجازه نداد در عقایدم تقلید کنم...

و همین بستری که ایجاد شده بود به من آزادی و انگیزه ی زیادی داده بود ...

و این نکته برام خیلی جالب بود...