از روز 26 اسفند تا خودِ الآن که 16 فروردین باشه تقریبا 20 روز رو به استراحت گذروندم!

و تا خودِ همین الآن اینترنت درست حسابی هم نداشتم!

ان شالله مینویسم از اتفاقای خوب و بد و بسیار بد این 20 روز !