در راستای تلاشی که این روزها دارم برای حرف نزدن و سکوت

و حذف یک سری کارها از برنامه ی روزانه

و اینکه واقعا حرفی هم برای گفتن ندارم

سعی میکنم اینجا کمتر بنویسم!

مگر اینکه واقعا چیز به درد بخوری داشتم که توی این دفتر مجازی بنویسم یا مسئله ای بود که نیاز به ثبت داشت یا موردی باشه که بتونم با دوستان مجازی به اشتراک بگذارم.


پ ن :این شعر رو خیلی وقت پیش گفته بودم:

از می و مستی جوابم کرده اند

در میان آتش آبم کرده اند

چند روزی فارغ از عشقش شدم

در سحرگاهان به خوابم کرده اند