به نام حق ...

دیروز جمعه رو با پیشنهاد دوستان راهی تهران شدم، تا برای اولین بار نمایشگاه کتاب تهران رو ببینم و استفاده کنم!

 ادامه ی مطلب


واقعا دریایی بود از کتاب ... و منم تونستم فقط چند قطره ازین دریا بردارم و به تناسب نیاز و توان چند کتاب انتخاب کردم، گرچه برای سال های بعدی مشتاق تر شدم که حتما یک بودجه ای رو آماده کنم مخصوص نمایشگاه کتاب تهران، که محدودیت کمتری داشته باشم. ( البته اگر عمری باشه )

در مورد اکثر کتاب ها توضیحی لازم نیست، کتاب شیوه های فکر وایتهد رو به خاطر موضوع جالبش خریدم و کتاب افسانه ی زندگی رو هم چون موضوعش جالب بود و قیمتش 900 تومان بود!

و صد البته دیدار دوستان و بگو بخند ها هم بر جذابیت نمایشگاه افزوده بود ! یعنی من کلا قصد خرید نداشتم، فقط برای دیدن دوستان رفتم، اما بعد طاقت نیاوردم و جیب خودم رو خالی نمودم !