برای مصاحبه رفتم یه شرکت ارائه دهنده ی اینترنت که حالا نمیخوام اسمشو بیارم. ولی اگه میخواید بدونید اول اسمش شاتله ...

طرف میگه اینجا اشتراک اینترنت دارید ؟

میگم بله

میگه با چه شماره تلفنی ؟


شما فکر میکنید برای چی میخواد ؟!