با اینکه همه می دونیم در مذاکرات در بسیاری از موارد دولت و تیم مذاکره منفعل عمل میکنه، اما با این حال رهبری همیشه حمایت خودشون رو از تیم مذاکره کننده اعلام کردند.
در صورتی که خود ایشون بارها خطوط قرمز رو یادآوری کردند و عملا روی بعضی انفعالات تیم مذاکره خط بطلان کشیدند و « علنا » خطوط قرمز رو اعلام کردند.

حالا این یعنی چه؟ آیا تناقض نیست ؟
در حالی که همین حمایت ها باعث شده بین منتقدان توافق و مذاکره دو دستگی حاصل بشه ! بعضیا میگن ساکت باشیم جلوتر از رهبر حرکت نکنیم، بعضیا هم به شدت انتقاد میکنن و کوتاه نمیان!


نظر شما چیه ؟
کلید ماجرا = ظریف : «[رهبری] یک کلمه بگوید نرو ... »