بسم اللهچهار روز نشستم و نرم افزاری رو که شش ماه پیش ایده ی طراحیش رو نوشته بودم و نیمه کاره بود تکمیل کردم

در نوع خودش عالی بود ...

فردا هم نرم افزار مشابهی که ساختارش شبیه به اینه تکمیل می کنم


چند روز از تصمیمی که برای تغییر گرفتم میگذره.

در مورد اخبار موفق بودم که از حالت بحران خارجش کنم اما هنوز گاهی از دستم در میره.

با گذشت زمان انگار بعضی عادات به روال سابق بر میگردن که باید راجع بهش بیشتر دقت کنم

در طول روزها سعی میکنم مدام به خودم یادآوری کنم که این موارد رو جایگزین کنم:


انفعال > اثر گذاری

نگرانی > اطمینان خاطر

اخم > لبخند

عجله > صبر

فکر کردن به فعالیت بعدی > تمرکز روی کار فعلی

حرکات سریع > آرامش

 و ...


باید یک بار دیگه کل یادداشت ها رو بخونم و بعد در مورد اثری که در روابط اجتماعی هم پیدا شده بنویسم

کمی هم انگار از لحاظ جسمی تغییر پیدا کردم، به طوری که قبلا خیلی لاغر شده بودم اما این چند روزه تا حدودی بهتر شدم.