اینو یکی از دوستان چند روز پیش فرستاده بود...
http://tx3.ir
خیلی جالب بود نتیجه !

کل سال های سپری شده : 23

کل ماه های سپری شده : 281

کل هفته های سپری شده : 1224

کل روز های سپری شده : 8565

کل ساعات سپری شده : 205560

کل دقایق سپری شده : 12333600

کل ثانیه های سپری شده : 740016000


__________________________________

دامنه رو دوستان تغییر دادن

بنر پایین هم مربوط به اپلیکیشنی هست که طراحی کرده بودیم. نماز قضا - ذکرشمار پیشرفته - ختم اذکار و قرآن دسته جمعی