تازگیا به این فکر میکنم که زندگی چقدر ماشینی شده!

زندگی ماشینی یعنی چی؟
زندگی ماشینی از نظر من یعنی آسانسور، یعن پله برقی ، یعنی تاکسی، یعنی اینترنت، یعنی تلویزیون !!

یعنی تند تند راه رفتن توی خیابون برای اینکه سریع به مقصدمون برسیم!
یعنی فرق بین دیدن و نگاه کردن!

واقعا اینطوری زندگی کردن چه لذتی داره؟

کی میخوایم گوش بدیم به اطرافمون
کی فرصت میکنیم بریم توی پارک بشینیم و چهارتا نفس عمیق بکشیم؟

چرا لذت بردن ها رو نادیده میگیریم یا به آینده موکول میکنیم؟

زندگی خودش ترمز نداره! ما هم که هی گاز میدیم بهش!!
آروم تر راه بریم، آروم تر حرف بزنیم، آروم تر فکر کنیم، آروم تر نگاهمون رو بچرخونیم....... آروم تر تایپ کنیم حتی!!!