هرچقدر با برنامه نویسی موبایل حال میکنم به همون اندازه از طراحی وب متنفرم!!

شاید چون اصولی کار نکردیم از اول !