چیزی که به آن ایمان گفته می شود با چیزی که به آن اثبات عقلی گفته می شود متفاوت است.

ایمان ریشه هایی از اثبات عقلی را شامل میشود

اما اثبات عقلی همیشه به ایمان منتهی نمی شود.


____________________________

عقل چیست؟

ایمان چیست؟


من فکر میکنم ایمان بر خلاف اینکه همیشه راجع به خدا به کار برده میشه معانی مختلفی رو شامل میشه.

حداقل میتونم بگم: اون معنایی از ایمان که من میخوام در موردش صحبت کنم یک وابستگی و تعصب قلبی است بر روی یک موضوعی که ممکن است حقیقت داشته باشد یا توهم باشد.


همنطور که گفتم ایمان ریشه هایی از اثبات عقلی رو در خود داره.

اما انعطاف و درجه های مختلفِ عقل، و دخالت اوضاع و شرایط در روند تفکر، باعث میشه همیشه نتیجه ی درست رو حاصل نشه!

من فکر میکنم اگر دو فرد از زمان تولد تحت شرایط مساوی تربیت و آموزش داده شوند و بعد داده های مشابه مثلا در مورد خوب  یا بد بودن حکومت فرانسه به آن ها بدهیم احتمال یکسان بودن نتیجه بسیار بالا خواهد بود!


با این مقدمه، در مورد عقل می تونم بگم عقل همیشه یک چیز صاف و یک ترازوی بدون اشتباه هست لیکن شرایط و طرز تفکرات، وابستگی ها، دوست داشتن و تنفر در نتیجه ای که از عقل گرفته میشه تاثیر داره!

مثل این هست که ما نیم کیلو شکر را روی ترازویی بگذاریم و انگشت خود را بر روی ترازو بفشاریم تا ترازو وزن یک کیلویی را نشان بدهد!


میشه گفت خالص کردن عقل کار بسیار مشکلیه اما دو عامل باعث میشه نتیجه ی صحیح تر از فرآیند عقلی گرفته بشه:

1- افزایش اطلاعات ( که گاهی افزایش اطلاعات ناممکن است و گاهی غیر ضروری است و گاهی نیز به حدی می رسد که می شود نتیجه گیری کرد)

2- کنار گذاشتن تنفر و وابستگی ها ( که در این مورد توضیح خواهیم داد )


ادامه دارد ....